corporate videos | bedrijfsfilms

Ik doe voice-overs voor bedrijfsfilms of voorlichtingsfilms van ministeries, provincies en gemeenten, onderwijsinstellingen, de medische sector, en non-profit organisaties. In goed Nederlands noemen we dat tegenwoordig ‘corporate films’ šŸ˜‰ Het register van mijn commentaarstem varieert Ā – al naar gelang de sfeer en doelgroep van de film – tussen puur zakelijk of informatief, tot warm of documentair, tot wervend en enthousiast.

Klik op deĀ tagsĀ voor meer voorbeelden in dezelfde ā€˜tone of voiceā€™.