GEEN GEMAAR

Het lijkt wit, en het is zwart. , stond er in het voice-over script voor een marketingvideo.

Mij leek het woord maar hier beter op zijn plaats. Er werd immers een tegenstelling beschreven.

Het lijkt wit, maar het is zwart.

Al ben ik slechts een nederige stemacteur, mijn werk komt beter tot zijn recht in een goed geschreven script. Vandaar dat ik mij er soms tegenaan bemoei. Daarom stelde ik voor het woord en te vervangen.

De copywriter wilde er echter niets van weten. Maar, zo doceerde hij, heeft een negatieve lading. De kijker haakt eerder af door dat woord. Je moet dat woord eigenlijk nooit gebruiken in een marketing-tekst.

Hij was er stellig in. Alsof hij de ronding van de aarde moest verdedigen tegenover een flat earther. Argumenten over het nut van maar waren niet aan hem besteed. Ik kreeg gaandeweg het vermoeden dat ik op een heus dogma was gestuit. Dat ik te maken had met een zeloot die niet vanuit argumenten maar vanuit geloofsijver redeneerde.

Ik haalde mijn schouders op, sprak het zinnetje in en stuurde mijn factuur. Tsja.

Onlangs stuitte ik op iets soortgelijks:

De weg naar de oplossing is niet altijd duidelijk en wij werken er hard aan om die te vinden.

Ik herkende meteen weer de geur van marketing-fundamentalisme, maar (oeps, maar-alarm!) ik besloot er toch een telefoontje aan te wagen. Ik had aan een half antwoord genoeg.

‘We gebruiken het woord maar liever niet want…’ ‘O ja, marketing-taal’, onderbrak ik hem, en loodste het gesprek meteen door naar een ander onderwerp. Ik zei dus niet: ‘als je maar gebruikt is de tegenstelling tussen het probleem en jullie oplossing juist scherper, en dat maakt je betoog dus overtuigender.’

De weg naar de oplossing is niet altijd duidelijk, maar wij werken er hard aan om die te vinden.

Dat zei ik dus allemaal niet. Geloof duldt nu eenmaal geen rede.

Raar en waar.

Jeroen Kramer is van beroep ‘voice-over‘, ook wel stemacteur, commentaarstem of inspreekstem genoemd. Zijn observaties en verwondering over dit beroep en zijn gereedschap (taal) beschrijft hij in periodieke stukjes. Meer van Jeroen lezen? Bekijk het overzicht op  JEROENS VOICE NOISE.

Visited 430 times, 2 Visits today

andere columns